Search

Zwroty i Wymiany

Dear Customer, if you are here, that means, that you probably are not satisfied with your order.

You can change the product you have bought or you can return it.

In both cases, please fill appropriate form below and send it to us with product you want to change or return. 

Address:

ATAGA Agata Czerwińska

ul. Rydygiera 11a/35

01-793 Warszawa

FORMULARZ WYMIANY TOWARU

 

……………… , ….………………….

Data , Miejscowość

Nr zamówienia ……………………..

 

 

Przedmiot  wymieniany:

 

Nazwa:  ……………………………………………………………………………………….

 

Powód  wymiany:

………………………………………………………………………………………………...

 

Wymiana na:

 

Nazwa: ………………………………………………………………………………………...

 

Kolor: …………………………….  Rozmiar: ………………………………………………..

 

Cena: ……………………………..  Kwota dopłaty/zwrotu: …………………………………

 

ADRES NABYWCY:

 

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………..

 

Adres: …………………………………………………………………

 

            …………………………………………………………………

 

Nr telefonu: ……………………………………..   E-mail: …………………………………

 

 

Formularz proszę odesłać wraz z towarem na adres:

ATAGA Agata Czerwińska

Ul. Rydygiera 11a/35

01-793 Warszawa

 

 

 

………………………………

(czytelny podpis klienta)

 

 


FORMULARZ ZWROTU TOWARU

……………… , ….………………….

Data , Miejscowość

Nr zamówienia ……………………..

ADRES NABYWCY:

 

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………..

 

Adres: …………………………………………………………………

 

            …………………………………………………………………

 

Nr telefonu: ……………………………………..   E-mail: …………………………………

 

 

 

 

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy

Nazwa banku………………………………………………….

Nr rachunku…………………………………………………….

 

 

Nazwa towaru

Ilość

Cena

Przyczyna zwrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi klienta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu towaru zawarte w regulaminie sklepu Mr. Lark

 

 

………………………………

(czytelny podpis klienta)

 

Formularz proszę odesłać wraz z towarem na adres:

ATAGA Agata Czerwińska

Ul. Rydygiera 11a/35

01-793 Warszawa

 
Cart

Your shopping cart is empty

Buy your first product